БУДЖАЦЬКЕ КОЗАЦТВО

BUDZAK KOZAK

     

Душу - Богові! Життя - Україні! Серце - народові-нації!
Честь - козацтву-лицарству! 

БІБЛІОТЕКА

Шановне козацтво!

 

           З ініціативи Ради Старійшин організацій Українського Козацтва при Науково-дослідному інституті козацтва Інституту історії України НАН України створена Науково-методична рада (Наказ №2 від 11 квітня 2011). До  Науково-методичної ради ввійшли представники центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Національної спілки краєзнавців України та інших організацій.

         Робота Науково-методичної ради організована за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та організаційно-видавничий. Одним із завдань Науково-методичної Ради є організація широкого доступу козаків та молоді до здобутків науковців, освітян та видавців з козацької тематики. Цьому сприяють наукові статті у фахових виданнях, друк посібників з теорії та практики козацького руху та ін.

Стрімкий розвиток і активне використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій дозволяє приступити до широкомасштабного перекладу накопиченої науковцями інформації доби Козаччини в електронну форму і створенню великого числа принципово нових електронних інформаційних ресурсів. Ця нова форма представлення інформації дозволяє на якісно вищому рівні організувати процеси накопичення, збереження і поширення достовірної інформації – оперативно, надійно і компактно.

У розробці політики створення козацької інформаційної інфраструктури важливе місце приділяється сучасним електронним бібліотекам - центрам збереження, створення і використання інформаційних ресурсів. У їхніх фондах накопичується значний по обсягу і безцінний по змісту інформаційний запас, який володіє колосальним потенціалом.

 

Шановний читачу! Вашій увазі надається електронна бібліотека Науково-методичної ради при НДІ козацтва - віртуальна колекція досліджень та документів українського козацтва в електронній формі, доступна широкому загалу через глобальні мережі передачі даних. Сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Редакційна колегія бібліотеки.

 

Версия для печати
ЗАЛИШИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ::КАРТА САЙТУ::КОНТАКТИ
1991 - 2017 г. г. Буджацьке козацтво
Budzak kozak
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS